Kontakt

UFAR D.O.O.
Društvo za proizvodnju, promet i usluge

Lipovički put 308b, 11460 Beograd-Barajevo, R. Srbija
Matični broj: 06751075; Šifra delatnosti: 2120
PIB: 102028082; Tek. račun: 115-21525-91 KBC banka

+ 381 11 8326 271; 8326 272; 8326 273;
+ 381 63 439 829