Nova fabrika lekova

Nalazi se na rubu Beograda (Lipovica) 25 km od strogog centra grada, u blizini Ibarske magistrale, sa dobro rešenim prilaznim putevima, parkingom i kompletnom infrastrukturom, a sve to u izuzetnom prirodnom okruženju. Namenski je projektovana i izgrađena za izradu i skladištenje farmaceutskih proizvoda. Usklađena je sa principima Dobre proizvodne prakse (GMP) i Sandoz-Novartis standardima.

Poseduje internu dozvolu za pakovanje od strane Sandozovog sektora obezbedjenja kvaliteta kao i proizvodnu dozvolu za primarnu proizvodnju, primarno i sekundarno pakovanje izdatu od strane Ministarstva Zdravlja R. Srbije.

Fabriku čine glavni i pomoćni objekat ukupne površine oko 2000 m². Fabrika je specijalizovana za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika u formi praškova, kapsula i tableta.

Trenutni godišnji kapacitet fabrike

  • 1 milion pakovanja praskaštih dijetetskih proizvoda u dozne od 100 odnosno 250g
  • 2.5 miliona kutija lekova sa po 10 kesica praška
  • 16 miliona kutija lekova sa po 2 PVC/PVDC blistera ili
  • 8 miliona kutija lekova sa po 2 ALU/ALU blistera.

Rešenja koja su primenjena omogućavaju fleksibilan, brz i jednostavan pristup u povećanju kapaciteta proizvodnje, naknadnim uvođenjem novih tehnološko-proizvodnih linija u rezervnom prostoru površine 750m².

Prostorne potrebe u početnoj fazi rada proizvodnog pogona baziraju se na površini od 1300 m², u koju osim proizvodnje spada i prateći magacinski prostor za skladištenje polaznih materijala, ambalaže i gotovog proizvoda, procesne laboratorije, garderobe za presvlačenje, tehnički prostor sa instalacijama, menza za ishranu zaposlenih kao i komercijalno-administrativni prostor.

Sam proizvodni prostor ima 380m² od čega 280m² pripada čistim sobama klase ISO 8 u stanju mirovanja, koji podrazumeva HEPA-a filtraciju, propisanu temperaturu, vlagu i razliku u pritiscima, kao i stalno praćenje ambijentalnih uslova preko mernih senzora, uzoraka vazduha i površina koje se ispituju u mikrobiološkoj laboratoriji.

Navedene činjenice, zajedno sa primenom savremenih proizvodnih tehnologija, garantuju visok i reproducibilan kvalitet proizvoda, koji u svakom trenutku zadovoljava stroge zahteve farmaceutske proizvodnje.

Izgradnja ovakvog savremenog proizvodnog prostora predstavlja krupan korak u razvoju firme, koji omogućava dobro pozicioniranje u farmaceutskoj grupaciji.